Thông tin chi tiết:
Phan Thị Xuân Yến
Ủy viên ban chấp hành Công đoàn Phan Thị Xuân Yến
Ngày tháng năm sinh 24/11/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Trung cấp
Trình độ Trung cấp
Thuộc về bộ phận Hội đồng trường
Địa chỉ Thôn Long Vĩnh - Bình Long - Bình Sơn - Quảng Ngãi
Điện thoại 988075645
Email phanthixuanyen@gmail.com
Mạng xã hội
Kinh nghiệm

Chăm sóc người bệnh

Thành tích

Lao động tiên tiến

Giới thiệu sơ bộ

Từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 11 năm 2007 hợp đồng tại bệnh viện đa khoa Bình Sơn.

Từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 7 năm 2014 làm việc tại bệnh viện Dung Quất.

Từ tháng 7 năm 2014 đến nay làm việc tại Trường Tiểu học số 1 Bình Chương